Program stretnutia 2017- Začíname už o 9,30hod

Date: 30. mája 2017
Time: 0:00 - 0:00

Program stretnutia Občianskeho združenia PECKA

3.6.2017 v Liptovskej Sielnici

Oslávme spolu medzinárodný Ponseti day!

8:30           príchod do L. Sielnice na miesto konania stretnutia

9:30           otvorenie stretnutia a oboznámenie s činnosťou združenia,

                  zdravotné poisťovne a refundácie,

    hosť z poisťovne Dôvera regionálny riaditeľ Ing. Malec

    zabezpečenie ortop. pomôcok,

                 informácie o hospodárení združenia, štatistiky

                 problematika 2% z daní,

                 ukážka cvičenia s deťmi s PEC,

                 ostatné aktivity a návrhy plánu do budúcnosti,

                 spoločné fotografovanie

12:00        obed

13:00        animačno – tvorivý program pre deti „Z rozprávky do rozprávky“

   pokračovanie diskusie o skúsenostiach s liečbou detí

    návrhy a podnety

17:00        grilovačka

19:00        záver