Čo je pes equinovarus congenitus (PEC)?

Golfová noha (Používané sú aj pomenovania pec equinovarus congenitus, PEC alebo clubfoot.) je najčastejšia vrodená vývojová vada. Noha je nepohyblivá, smeruje nadol a rotuje dovnútra. Vyzerá veľmi nezvyčajne, pretože kosti, svaly, šľachy a väzy sa zle vyvinuli. Výskyt je asi 3 : 1000 pôrodov, pričom chlapci sú postihnutí 2 – krát častejšie ako dievčatá. Golfová noha môže byť jednostranné alebo obojstranné postihnutie dolných končatín.

Najúspešnejšou metódou pri liečbe tejto diagnózy je „Ponsetiho metóda“, dosahuje až  90% úspešnosť. Deti liečené touto metódou žijú život bez obmedzení, behajú, športujú tak ako iné deti.

Golfová noha má spravidla pár hlavných znakov:

  • Achillova šľacha je skrátená, vďaka tomu je päta vysoko a noha je „spadnutá“
  • päta je sklonená do vnútra
  • chrbát chodidla je vytočený do vonka
  • prsty nohy smerujú do vnútra

 

Príčina vzniku golfovej nohy je neznáma. Môže sa jednať o problém vo vývoji nohy v prvom trimestri tehotenstva. Väčšinou sa medzi 16. a 18. týždňom tehotenstva tento problém rozpozná pri ultrazvuku. S liečbou je potrebné začať čím skôr. Kontaktujte odborníka -ortopéda ešte pred pôrodom hneď, ako sa dozviete o diagnóze.

 

Zlé výsledky po manipulácii a sadrovaní sú na mnohých klinikách dôsledkom zlej techniky použitej na korektúru deformity. Bez odborných znalostí anatómie
a pohybového aparátu ako tiež aj znalostí o odchýlkach normálnej nohy je veľmi ťažké túto deformitu liečiť. Nesprávna manipulácia a sadrovanie môžu viesť
k zhoršeniu deformity, a tak skomplikovať alebo aj znemožniť ďalšiu liečbu. Ortopédi s malými skúsenosťami s liečbou konskej nohy by sa nemali púšťať do korekcie takejto deformity. Aj keď u veľmi ľahkých foriem môžu dosahovať dobré výsledky, pri veľmi ťažkých formách je potrebná starostlivosť skúseného ortopéda. Pred tým, ako sa pristúpi k operácii, bolo by dobré absolvovať najprv neoperačnú metódu ošetrenia vybočenej nohy na pracovisku s dostatočnými skúsenosťami. Prečítajte si príbehy našich rodičov a ich skúsenosti s liečbou v sekcii „Naše príbehy“.