Občianske združenie PECKA vzniklo 27.2.2009 z iniciatívy rodičov, ktorí chceli pomôcť rodinám s deťmi s PEC.

Jednou z najznámejších a súčasne najčastejších vývojových vád detskej nôžky je diagnóza pomenovaná ako golfová noha, konská noha alebo odborne pomenovaná ako  Pes equinovarus congenitus (PEC). Najčastejšie postihnutie zistí lekár pri ultrazvukovom vyšetrení plodu cca v 20  týždni tehotenstva.

Pod rovnakým obrazom i diagnózou sa môže ukrývať ako polohová deformita s dobrou prognózou, tak aj vada rigídna, ktorá následne úporne vzdoruje liečbe. Záleží len od závažnosti postihnutia a od správnej liečby, či dieťa bude mať v budúcnosti  ľahké obmedzenia alebo bude úplne bez obmedzení. U väčšiny novorodencov sa diagnostikuje tzv. idiopatická golfová noha, t.j. všetky ostatné nálezy sú v norme a dieťa sa vyvíja úplne normálne. Malé percento detí má aj pridružené ochorenia ako napr. artrogrypóza, skeletová dysplázia… atď. Golfová noha je pri narodení nepohyblivá, chodidlo smeruje nadol a rotuje dovnútra. Vyzerá veľmi nezvyčajne až hrozivo, pretože kosti, svaly, šľachy a väzy sa v prenatálnom období nesprávne vyvinuli.

Rozhodujúca je včasná liečba čo najskôr po narodení, kedy sa pristupuje ku konzervatívnej liečbe redresnému sadrovaniu nožičiek. Pri pretrvávaní deformity je potrebná operačná liečba. Ich cieľom je dosiahnutie takmer normálneho tvaru nohy, ktorá je schopná fyziologického nášľapu a záťaže a pritom je zachovaná dostatočná hybnosť v kĺboch. V útlom veku je ďalej nevyhnutné používanie ortopedických pomôcok (JM dlahy, ADM dlahy) a tiež pravidelná rehabilitácia.
Pri včasnej a správnej liečbe, v rukách odborníkov, vie dieťa normálne chodiť, behať a iba podľa toho, aké ťažké je postihnutie, môže mať v budúcnosti len ľahké obmedzenia pri intenzívnejšom športovaní.
Mnoho rodičov využíva možnosti liečby v zahraničí, ktorá je odlišná a úspešnejšia ako liečba tejto diagnózy v SR. Táto liečba je samozrejme finančne a časovo náročná, nepreplácaná zdravotnou poisťovňou /Prípadne len z malej časti refundovaná./ a nie všetci malí pacienti tak majú možnosť túto liečbu v zahraničí podstúpiť. Rodičia riešia finančnú otázku väčšinou z vlastného rozpočtu. Mnohí z nich ale nezvládnu finančne pokryť skutočné náklady na zahraničnú liečbu, hoci prispievajú celé rodiny, priatelia, známi aj neznámi ľudia.

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (najmä §50) dáva možnosť fyzickým a aj právnickým osobám rozhodnúť sa poukázať podiel zaplatenej dane niektorému z prijímateľov zapísaných v zozname prijímateľov. Aj z uvedených dôvodov sme založili občianske združenie PECKA, ktoré spľňa všetky podmienky na poukázanie podielu zaplatenej dane a každoročné spĺňame aj podmienky na zápis do zoznamu prijímateľov.

Je teda len na Vás, rodine, na Vašich priateľoch a známych, či sa rozhodnete podporiť liečbu detí s PEC a prispejete tak k tomu, aby aj deti postihnuté diagnózou PEC mohli viesť raz plnohodnotný život bez obmedzení.

Za Vašu pomoc Vám my rodičia, a aj naše deti, srdečne ďakujeme.