Kontakty


Korešpondenčná adresa:

Občianske združenie PECKA
M.Dulu 46,
036 08 Martin

Fakturačné údaje:

Občianske združenie PECKA
M. Dulu 46
036 08 Martin
IČO: 42067316
DIČ: 2022823902
Registračné číslo na MV SR: VVS/1-900/90-33500
Štatutárny orgán - predsedníctvo:
Predseda:
Mgr. Žaneta Gajdošová
mob.: +421 948 128 920
Podpredseda:
Dana Méryová
Člen predsedníctva a ekonóm:
Ing. Martina Batková
mob.: +421 948 192 431

Kontrolór: Mária Bariová

Email:
e-mail: peckari@peckari.sk
Bankové spojenie:
IBAN: SK94 1100 0000 0026 2624 0056
SWIFT: TATRSKBX
Adresa sídla:
Občianske združenie PECKA
M. Dulu 46
036 08 Martin