Pýtame sa prof. Ponsetiho

Od kedy sa golfová noha takto lieči?

Golfová noha sa lieči už stáročia manuálnou formou naprávania (usmerňovania) nohy bandážami, dlahami a sadrovaním. Technika predlžovania Achillovej šľachy sa začala používať v polovici 19. storočia, extenzívne operácie väzov a uvoľňovacie “release” operácie sú prevádzané v posledných 50 rokoch.

Kedy sa má začať u dieťaťa s Ponsetiho metódou?

Ak sa narodí dieťa s PEC, je nutné začať s korekciou nohy v priebehu prvých 7 -10 dní po narodení.

Ako často sa musí previesť manipulácia u ináč zdravého novorodenca s PEC?

Pri väčšine PEC, u ináč zdravého dieťaťa, sa táto deformita dá skorigovať týždenným sadrovaním 5 – 7 sadrami. Ak sa za túto dobu deformita neskoriguje, je pravdepodobné, že liečba-sadrovanie nebolo správne.

Čo je Metatarsus varus alebo metatarsus adduktus?

Chybné postavenie nohy pomenované ako metatarsus varus alebo metatarsus adduktus sa niekedy zamieňa s postihnutím golfová noha.
Metatarsus adduktus je ľahké vtáčanie nohy, ktoré sa často skoriguje samo. Päta v tomto prípade nie je v postavení ako u golfovej nohy – vysoko, noha nesmeruje nadol a nedá sa zdvihnúť.
V ťažších prípadoch sa toto chybné postavenie nohy vyrieši dvoma až troma sadrami.
Niektorí lekári veria, že vyliečili PEC, aj keď v skutočnosti liečili metatarsus adduktus.

Na čom sa zakladá liečba PEC konzervatívnou metódou?

Konzervatívna, teda neoperačná metóda, sa zakladá na špecifických vlastnostiach väzivového tkaniva, chrupavky a kostí, ktoré reagujú na adekvátne mechanické stimuly, ktoré pôsobia na stupňujúcu sa redukciu deformity. Väzy, kĺbové puzdrá a šľachy sa jemným usmerňovaním naťahujú. Sadra naložená po takejto každo-týždennej manipulácii udržuje rozsah korektúry a naťahuje väzy. Posunuté kosti sa týmto spôsobom krok po kroku dostanú na správne miesto a medzitým sa kĺbové plôšky remodelujú. Po 2 mesiacoch manipulovania a sadrovania sa noha  javí ako prehnane skorigovaná. Po pár týždňoch však noha vyzerá úplne normálne.

Správne manuálne naprávanie PEC vyžaduje hlboké vedomosti o anatómii a pohybovom systéme zdravej nohy a samozrejme vedomosti o všetkých zmenách vyskytujúcich sa u golfovej nohy. Nesprávna manipulácia môže deformity ešte viac skomplikovať. Neoperačná metóda ukázala lepšie výsledky, keď sa začalo okamžite po narodení dieťaťa, ortopéd dobre poznal povahu deformity a mal dostatok skúseností s manuálnym naprávaním golfovej nohy vďaka sadrovaniu.

Ako vyzerá noha u dospelého, ktorý sa narodil s jednostranným PEC a bol ošetrovaný Ponsetiho metódou?

U týchto pacientov býva chodidlo zdravej nohy v priemere asi o 1,3 cm dlhšie a asi 0,4 cm širšie ako u postihnutej nohy. Dĺžka celej dolnej končatiny u týchto pacientov s jednostranným PEC je rovnaká, pričom obvod lýtka zdravej končatiny je v priemere o 2,3 cm väčší.

Aká vysoká je pravdepodobnosť ochorenia u detí, ktorých rodičia (jeden alebo obaja) takéto postihnutie majú?

V prípadoch postihnutia u jedného rodiča je pravdepodobnosť, že dieťa bude mať toto postihnutie 3 – 4%. U detí, ktoré majú obidvoch rodičov takto postihnutých, sa pravdepodobnosť dedičnosti pohybuje okolo 15%.