Darovanie podielu zaplatenej dane


Do Vyhlásenia alebo daňových priznaní prosím uveďte naše údaje:

Identifikačné údaje

  • IČO/SID: 420 67 316  
  • Právna forma: občianske združenie 
  • Obchodné meno/názov: PECKA
  • Ulica: M. Dulu
  • Číslo: 4924/46
  • PSČ: 036 08
  • Obec: Martin