Program stretnutia občianskeho združenia PECKA 21.5.2016 v Liptovskej Sielnici

Date: 19. mája 2016
Time: 0:00 - 0:00

9:00                   príchod

10:00-12:00      otvorenie stretnutia a oboznámenie s činnosťou združenia

   krátke predstavenie príbehu jednotlivých členov

              informácie o hospodárení

              problematika 2%

             zdravotné poisťovne a refundácie, zabezpečenie ortop.pomôcok

             ukážka cvičenia

             peckárska rozprávka pre deti

             ostatné aktivity a plány

            spoločné fotenie

12:00-13:30    obed

13:30-14:00    voľný program

14:00-17:00   animačno-tvorivý program pre deti

                      pokračovanie diskusie z doobedia

                      web stránka, medializácia

17:00            grilovačka

19:00           záver