Pozvánka na stretnutie členov OZ PECKA 2019

Date: 16. marca 2019
Time: 0:00 - 0:00

POZVÁNKA

Milí Peckári,

aj tento rok pripravujeme pre našichčlenov celoslovenské stretnutie. Tohtoročné je výnimočné tým, že ním zároveň oslávime 10.výročie založenia združenia.

Opäť Vás pozývame v sobotu 15.6.2019 o 9.00 hod. do penziónu Villa Betula v Liptovskej Sielnici do párty stanu: www.villabetula.sk.

Predpokladaný čas ukončenia akcie je o 18.00 hod.

Osobne sa zoznámime, vymeníme si skúsenosti s liečbou našich detí, budeme diskutovať a tešíme sa na Vaše podnety.

Program stretnutia ešte upresníme na našej stránke pred termínom stretnutia. Deti sa môžu tešiť na nové divadelné predstavenie herca Juraja Benčíka. Privítame Vaše nápady a tipy na osvieženie programu.

Účastnícky poplatok je 15 eur pre člena združenia (člen je rodič).

Poplatok zahŕňa účasť člena + ďalšej dospelej osoby + peckára + súrodencov.

Za každú ďalšiu dospelú osobu sa platí poplatok 10 eur.

V cene poplatku je zahrnuté občerstvenie, káva, spoločný obed a na záver večera.

Údaje k platbe:

Termín: do 7.4.2019

Účet: IBAN: SK9411000000002626240056, SWIFT: TATRSKBX

Variabilný symbol 15062019

Poznámka k platbe: „Vaše priezvisko + Sielnica 2019“.

V prípade zrušenia Vašej účasti sa poplatok nevracia. Ak sa z vážnych dôvodov nemôžete zúčastniť, prosíme najneskôr v deň stretnutia pošlite aspoň sms.

Nakoľko je kapacita cateringového stanu obmedzená, sme nútení prihlasovanie po naplnení kapacity zastaviť. Rozhodujúce je poradie, v akom sa prihlásite a uhradíte poplatok.

Ubytovanie nie je v cene. Rodiny, ktoré budú mať záujem o ubytovanie v tomto penzióne, zarezervujte si ho prosím vo vlastnej réžii.

Zároveň si dovoľujeme upozorniť účastníkov stretnutia, že v rámci pozitívnej propagácie činnosti  združenia a pre budúcich rodičov nových peckárov bude výstup z Celoslovenského stretnutia peckárov- tlačová správa, ktorej súčasťou budú aj fotografie zo stretnutia, prípadne videozáznam zverejnená na web stránke peckárov www.peckari.sk, na oficiálnej facebookovej stránke, prípadne v médiách.

Prosíme Vás, ak viete pomôcť s propagáciou stretnutia v médiách, ozvite sa.

Boli by sme veľmi radi, keby bol každý nový peckár riešený už len tou správnou metódou a aj týmto podujatím chceme spoločne prispieť k propagácii úspešnej liečby našich detí.

Prípadné otázky k stretnutiu píšte na peckari@peckari.sk alebo volajte 0903/737 740  Dana Méryová

Na mail peckari@peckari.sk prosíme potvrdiť do 7.4.2019:

1. Vašuúčasť na plánovanom stretnutí (mená osôb, ktoré sa zúčastnia, pri deťoch prosíme napísať aj vek.

2. Konfekčnú veľkosť každého zúčastneného pre potreby výroby tričiek.

3. Pri deťoch do 2 rokov potrebu objednania stravy.

Veľmi sa na Vás tešíme.

členovia predsedníctva

občianskeho združenia PECKA

Vybavuje

Dana Méryová

podpredseda

0903 737 740

peckari@peckari.sk