Finančná pomoc pre Norka uzatvorená

Date: 15. marca 2014
Time: 0:00 - 0:00

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili zbierky, podporili Norka finančnou čiastkou, prípadne presunuli vlastné vyzbierané prostriedky z 2%.

Občianske združenie PECKA.

Milí peckári, prosíme ochotných ľudí o finančný príspevok na operáciu podnebia pre peckára Norka. Norko má viac zdravotných problémov okrem PEC a práve jeho neschopnosť rozprávať by mohla vyriešiť finančne náročná operácia vo Viedni. Pomôžte malému chlapcovi skvalitniť život tak, aby vedel svoje emócie vyjadrovať konečne aj slovami. Bližšie informácie-viď nižšie v liste Norkových rodičov.

Číslo účtu: 2626240056/1100
poznámka: Norko

IBAN: SK94 1100 0000 0026 2624 0056
BIC (SWIFT): TATRSKBX

Ďakujeme

Občianske združenie PECKA

Vážení priatelia, 
dovoľujeme si Vás osloviť so žiadosťou o pomoc pri liečbe nášho skoro 6 ročného syna Norberta.
 

Dovoľte ale, aby sme Vám nášho syna predstavili: Norko sa narodil s viacerými diagnózami, medzi tie najzávažnejšie patria vrodené vývojové vady ako rázštep tvrdého a mäkkého podnebia a postihnutie ľavej dolnej končatiny – atypický pes equinovarus congenitus, vbočená noha. 

Vo svojich ôsmich mesiacoch podstúpil prvú plastickú operáciu podnebia. Napriek veľkým problémom s jedením, (cez noštek vychádzala strava a tekutiny) sme to najhoršie zvládli a z Norka je dnes krásny a rozumný chlapček. Bohužiaľ  vo svojich šiestich rokoch stále nerozpráva. Pochodili sme mnoho odborníkov na Slovensku, menili sme logopédov a neurológov, špeciálnych psychológov, nikto nám nevedel dať uspokojujúcu odpoveď, prečo nerozpráva. Vraj je to psychologický problém. A tak diagnóza mentálna retardácia z dôvodu alálie bola a stále je pre nás rodičov jednoducho neakceptovateľná, pretože vidíme, aký je šikovný, rozumný, pohotový a hlavne, veľký výmyselník 🙂 Rozumie všetkému, a na radu špeciálneho pedagóga a logopéda sme začali používať jazykový  program na dorozumievanie jazykový program Makaton, ktorý zvládol na jednotku. Ale táto metóda neuspokojuje jeho túžbu vyjadriť svoj názor a pocity slovami. Vidíme, ako sa veľmi snaží  niečo povedať, ale  z jeho úst vychádza len „hmkanie“. Zhodou okolností sme sa dostali do rúk zahraničnej odborníčky na túto problematiku. Hneď pri prvom sedení nám povedala, čo je vo veci a svoje podozrenie len potvrdila zrealizovanou magnetickou rezonanciou. Svaly v zadnej časti podnebia Norkových úst sa nevyvíjajú správne a preto hoci chce veľmi rozprávať, nemôže. Je viac ako pravdepodobné, že sa s odstránením tejto vývojovej chyby odstráni aj problém s hovorením a tento problém nám pomôže a vie vyriešiť.
Takáto operácia je však mimoriadne finančne nákladná. Ide cca o 6000€ .Bohužiaľ  zdravotná poisťovňa nie je ochotná nám pomôcť, pretože sa podľa noriem dá takáto operácia realizovať aj na Slovensku. Ale práve na Slovensku nám nevedeli zistiť príčinu nerozprávania a v podstate odpísali šikovné dieťa vypísaním diagnózy, s ktorou sa nikdy ako rodičia nestotožníme. A práve preto sa obraciam na vás s prosbou o pomoc. Nečakáme na finančnú pomoc so založenými rukami. Sme členmi občianskeho združenia PECKA, ktoré združuje rodiny s deťmi s dg.PEC  , ktorú už máme ako tak zvládnutú , samozrejme nevyhnúc sa tiež operáciám . Náš príbeh je uvedený na ich webovej stránke www.peckari.sk/norko.  Prostredníctvom tohto združenia máme možnosť zbierať dve percentá z daní na ďalšiu liečbu nášho syna,  ale vyzbierané peniažky z 2% ani zďaleka nepokryjú náklady na hospitalizáciu a následnú operáciu. 
 Vážení priatelia, aké sú prognózy celkového Norkovho zdravotného stavu, v súčasnosti nedokážeme odhadnúť. My, ako rodičia, sme ale povinní urobiť všetko, čo je v našich silách pre to, aby Norko mohol viesť plnohodnotný, šťastný a spokojný život.  Dúfame, že aj s Vašou pomocou sa nám to podarí, za čo Vám vopred zo srdca ďakujeme. 

Ak ste ochotní nám pomôcť stačí finančný dar poukázať na č.ú. Občianskeho združenia PECKA 2626240056/1100, ako šp. symbol uviesť Norko, všetky prijaté fin. prostriedky pod týmto symbolom budú použité na tento účel. 
 

Rod. Maárová                                                                                         

0905 490 535

bronkarobert@gmail.com