Bež rovinkou – Poďakovanie a fotky

Date: 14. septembra 2016
Time: 0:00 - 0:00

Bolo nám potešením zúčastniť sa akcie Bež rovinkou! Bežci už pri registrácii prispeli na operáciu transfer šliach vo Viedni nášmu peckárovi Lukáškovi a mnohí aj s rodinami prispeli aj počas trvania akcie. Za to im aj touto cestou opäť ďakujeme darcom aj organizátorom.

Fotky z akcie- samotný hlavný beh, detské behy, koncerty rockových skupín

https://www.flickr.com/photos/143447126@N06/albums/72157670322019994/page2

Zároveň patrí vďaka Lucii Vernej,ktorá akciu sprostredkovala a peckárskym maminám Mirke Kandlovej a Adke Pöczovej,ktoré pripravili koláče a torty pre účastníkov.