Pýtame sa prof. Ponsetiho

Vylieči operácia konskú nohu?

Operácia nemôže vyliečiť konskú nohu. Vylepší vzhľad nohy a zmierni ťah svalov nohy a končatiny, no často zapríčiní tuhosť nohy v druhej a tretej dekáde života , ak nie aj skôr, môže obmedziť pohyblivosť kĺbov nohy a často je príčinou bolestí v nohe až do stredného veku života.

Moje skúsenosti som zatiaľ v žiadnej dlhodobej štúdii operovaných pacientov starších ako 16 rokov neprezentoval. A preto žiaden chirurg nie je informovaný o výsledkoch liečby týchto pacientov.

Chirurgovia ošetrujúci dospelých pacientov taktiež potvrdili, že pacienti ošetrení v dojčenskom veku operačnou metódou majú problémy so zlou pohyblivosťou a slabosťou nohy a často majú bolesti.

Od kedy sa konská noha takto lieči? Od kedy sa konská noha takto lieči?

Konská noha sa lieči už stáročia manuálnou formou naprávania (usmerňovania) nohy bandážami, dlahami a sadrovaním. Technika predlžovania Achillovej šľachy sa začala používať v polovici 19. storočia, extenzívne operácie väzov a uvoľňovacie "release" operácie sú prevádzané v posledných 50 rokoch.

Kedy sa má začať u dieťaťa s Ponsetiho metódou?

Ak sa narodí dieťa s PEC , je nutné v priebehu prvých 7 -10 dní začať s korekciou nohy.

Ako často sa musí previesť manipulácia u ináč zdravého novorodenca s PEC?

Pri väčšine PEC u ináč zdravého dieťaťa sa dá táto deformita skorigovať týždenným sadrovaním 5 - 7 sadrami. Ak sa za túto dobu deformita neskoriguje, je pravdepodobné, že ošetrenie nebolo správne.

Čo je Metatarsus varus alebo metatarsus adduktus? Čo je Metatarsus varus alebo metatarsus adduktus?

Chybné postavenie nohy pomenované ako metatarsus varus alebo metatarsus adduktus sa niekedy zamieňa s postihnutím konská noha.
Metatarsus adduktus je ľahké vtáčanie nohy , ktoré sa často skoriguje samo. Päta v tomto prípade nie je v postavení ako u konskej nohy - vysoko , noha nesmeruje nadol a nedá sa zdvihnúť.
V ťažších prípadoch sa toto chybné postavenie nohy vyrieši dvoma až troma sadrami.
Niektorí lekári veria , že vyliečili PEC, aj keď v skutočnosti liečili metatarsus adduktus.

Na čom sa zakladá liečba PEC konzervatívnou metódou?

Konzervatívna, teda neoperačná metóda, sa zakladá na špecifických vlastnostiach väzivového tkaniva, chrupavky a kostí, ktoré reagujú na adekvátne mechanické stimuly , ktoré pôsobia na stupňujúcu sa redukciu deformity. Väzy, kĺbové puzdrá a šľachy sa jemným usmerňovaním naťahujú. Sadra naložená po takejto každo-týždennej manipulácii udržuje rozsah korektúry a naťahuje väzy. Posunuté kosti sa týmto spôsobom krok po kroku dostanú na správne miesto a medzitým sa kĺbové plôšky remodelujú. Po 2 mesiacoch manipulovania a sadrovania sa javí noha ako prehnane skorigovaná. Ale po pár týždňoch noha vyzerá úplne normálne.

Správne manuálne naprávanie PEC vyžaduje hlboké vedomosti o anatómii a pohybovom systéme zdravej nohy a samozrejme vedomosti o všetkých zmenách vyskytujúcich sa u konskej nohy. Nesprávna manipulácia môže deformity ešte viac skomplikovať. Neoperačná metóda ukázala lepšie výsledky , keď sa začalo okamžite po narodení dieťaťa, ortopéd dobre poznal povahu deformity a mal dostatok skúseností s manuálnym naprávaním konskej nohy vďaka sadrovaniu.

Ako vyzerá noha u dospelého, ktorý sa narodil s jednostranným PEC a bol ošetrovaný Ponsetiho metódou? Ako vyzerá noha u dospelého, ktorý sa narodil s jednostranným PEC a bol ošetrovaný Ponsetiho metódou?

U týchto pacientov býva zdravá noha asi v priemere 1,3 cm dlhšia a asi 0,4 cm širšia ako noha postihnutá. Dĺžka celej dolnej končatiny u týchto pacientov s jednostranným PEC je rovnaká, pričom obvod zdravej končatiny je v priemere o 2,3 cm väčší.

Aká vysoká je pravdepodobnosť ochorenia u detí, ktorých rodičia (jeden alebo obaja) takéto postihnutie majú?

V prípadoch postihnutia u jedného rodiča je pravdepodobnosť, že dieťa bude mať toto postihnutie 3 - 4%. U detí , ktoré majú obidvoch rodičov takto postihnutých, sa pravdepodobnosť dedičnosti pohybuje okolo 15%.

 

späť