Zinka

Dávno som sa s Táňou zhodol na tom, že naše spoločné dieťa je našou najdôležitejšou životnou úlohou. Predtým sme podľa plánu vyriešili všetky podružné úlohy, ktoré život práve prinášal – svadbu, bývanie, dizertačnú prácu atď. Uvoľnili sme si ruky a hlavy, aby sme sa mohli plne sústrediť na naplnenie túžby po dieťati. Táto stratégia sa ukázala […]