Úvod

Pes equinovarus congenitusPECKARI

IBAN: SK94 1100 0000 0026 2624 0056

BIS (SWIFT): TATRSKBX
 
 

Vitajte na stránke
občianskeho združenia PECKA

Sme dobrovoľné mimovládne a nepolitické združenie, zoskupujúce rodiny s deťmi s diagnózou Pes equinovarus congenitus a iným pohybovým postihnutím. Naším poslaním je pomáhať rodičom s deťmi, ktoré sa narodili s touto diagnózou. Zároveň sa snažíme aj pomocou tejto webovej stránky zvýšiť informovanosť a zviditeľniť problematiku postihnutia PEC.

                                                                                                                                                                                                     

     IBAN : SK94 1100 0000 0026 2624 0056                                                                                       

     BIC(SWIFT): TATRSKBX