Občianske združenie založené na pomoc rodičom detí s diagnózou PEC

Občianske združenie PECKA vzniklo 27.2.2009 z iniciatívy rodičov, ktorí chceli pomôcť rodinám s deťmi s PEC.

Jednou z najznámejších a súčasne najčastejších vád detskej nôžky je noha konská alebo pes equinovarus congenitus (PEC). Pod rovnakým obrazom i diagnózou sa môže ukrývať ako polohová deformita s dobrou prognózou, tak aj vada rigídna, ktorá následne úporne vzdoruje liečbe. Hlavne z týchto dôvodov nemožno budúci vývoj v liečbe nôžky jednoznačne predpovedať.
PEC alebo vrodená konská noha je nepohyblivá, smeruje nadol a rotuje dovnútra. Vyzerá veľmi nezvyčajne, pretože kosti, svaly, šľachy a väzy sa nesprávne vyvinuli.

U väčšiny novorodencov sa diagnostikuje tzv. idiopatická konská noha, t.j. všetky ostatné nálezy sú v norme a dieťa sa vyvíja úplne normálne. Malé percento detí má aj pridružené ochorenia ako napr. artrogrypóza, skeletová dysplázia... atď.

Rozhodujúca je včasná liečba čo najskôr po narodení, kedy sa pristupuje ku konzervatívnej liečbe redresným sádrovaním nožičiek. Pri pretrvávaní deformity je potrebná operačná liečba. Jej cieľom je dosiahnutie takmer normálneho tvaru nohy, ktorá je schopná fyziologického nášľapu a záťaže a pritom je zachovaná dostatočná hybnosť v kĺboch. Nevyhnutné je používanie ortopedických pomôcok (dlahy, ortézy) a tiež pravidelná rehabilitácia.
Pri správnej a včasnej liečbe v rukách odborníkov vie dieťa normálne chodiť, behať a iba podľa toho, aké ťažké je postihnutie, môže mať ľahké obmedzenia pri intenzívnom športovaní.
Mnoho rodičov využíva možnosti liečby v zahraničí, ktorá je odlišná od liečby v SR. Táto liečba je samozrejme nákladná, nepreplácaná zdravotnou poisťovňou a nie všetci malí pacienti majú možnosť túto liečbu podstúpiť. Rodičia riešia finančnú otázku väčšinou z vlastného rozpočtu. Mnohí z nich ale nezvládajú finančne pokryť skutočné náklady na liečbu, hoci prispievajú celé rodiny, priatelia, známi aj neznámi ľudia.

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (najmä §50) umožňuje fyzickým aj právnickým osobám rozhodnúť sa poukázať 2 % zo zaplatenej dane niektorému z prijímateľov 2% z dane (notar.sk).

Občianske združenie PECKA všetky podmienky na poukázanie 2% z dane spĺňa. Je teda len na Vás, či sa rozhodnete podporiť liečbu detí s PEC a prispejete tak k tomu, aby aj ony mohli viesť neskôr plnohodnotný život.

Za Vašu pomoc ďakujeme.

Dve percentá z dane na Pravda.sk