Darujte nám 2%

PECKA


Aj vďaka Vašej pomoci budú nožičky naších detí krásne a  do života 
vstúpia bez obmedzení...

 

Tlačivá a informácie na stiahnutie v PDF

                                                                                                            Všeobecné podmienky k zbieraniu 2% 

                                                                                Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie

                                                                                         Postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) pre právnické osoby

                                                                                                             Postup krokov pre zamestnancov

                                                                                                             Poučenie o vyplnení vyhlásenia

                                                                                 Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej  dane z príjmov fyzickej osoby

                                                                                                   Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti