Čo je pes equinovarus congenitus (PEC), ľudovo volané ako konská noha?

Konská noha je najčastejšia vrodená vada. Noha je nepohyblivá, smeruje nadol a rotuje dovnútra. Vyzerá veľmi nezvyčajne, pretože kosti, svaly, šľachy a väzy sa zle vyvinuli. Výskyt je asi 3 : 1000 pôrodov, pričom chlapci sú postihnutí 2 - krát častejšie ako dievčatá. Konská noha môže byť jednostranné alebo obojstranné postihnutie.

Konská noha má spravidla pár hlavných znakov:

  • Achillova šľacha je skrátená, vďaka tomu je päta vysoko a noha je spadnutá
  • päta je sklonená do vnútra
  • chrbát chodidla je vytočený do vonka
  • prsty nohy smerujú do vnútra

Príčina vzniku konskej nohy je neznáma. Môže sa jednať o problém vo vývoji nohy v prvom trimestri tehotenstva. Niekedy sa medzi 16. a 18. týždňom tehotenstva tento problém rozpozná pri ultrazvuku. V niektorých prípadoch je to vada vrodená. Keď jeden z rodičov sa sám narodil s konskou nohou, pravdepodobnosť, že dieťa zdedí túto vadu, leží medzi 3 až 4 %.

U väčšiny novorodencov sa diagnostikuje tzv. idiopatická konská noha, t.j. všetky ostatné nálezy sú v norme a dieťa sa vyvíja úplne normálne. Malé percento detí má aj pridružené ochorenia ako napr. artrogrypóza.